A A A Høy kontrast RSS
Harstad kommune
Logo Trygge lokalsamfunn/Safe Community

Fortau langs Steinveien

I januar 2016 ventes det at nytt fortau langs deler av Steinvegen tas i bruk.
Fortauet følger svingen ved skøytebanen.
Anleggsarbeidet stanses i den tiden elevene går til og fra skolen.

8. januar 2016
Powered by CustomPublish AS