Ledelse:

Telefon:

Epost:

Odd Mikalsen,

rektor

77026322

odd.mikalsen@oppvekst.harstad.kommune.no

Anne-Helen Madsen,

Avd.leder mellomtrinn

77026323

anne-helen.madsen@oppvekst.harstad.kommune.no

Aina Olsen,

Avd.leder småtrinn

77026324

aina.olsen@oppvekst.harstad.kommune.no

Merethe Johansen,

Sfo leder

77026329

merethe.johansen@oppvekst.harstad.kommune.no

Trine Bergan,

merkantil

77026320

trine.bergan@oppvekst.harstad.kommune.no

kanebogen.skole@oppvekst.harstad.kommune.no

Telefonnummer småtrinn

90131653

Nytt nummer pr desember 2018

Telefonnummer mellmtrinn

90527753

Nytt nummer pr desember 2018

OVERSIKT OVER PERSONALET 2018/2019

Trinn:

Kontaktlærer:

1.

Ingrid Klæboe

Anniken Ellingsen

Tone Bornø Novstad

2.

Gabrielle Lysvik

Elisabeth Østerås-Henriksen

3.

Katrine Wahlgren

Angelica Bergvoll

4.

Anders Andersen

Trond Løv-Kjeldås

Dan Roger Fyrvik

5.

Nina Beathe Hanssen

Lene-Marie Øverli

6.

Espen Strand

Anton Storvoll

7.

Tone Walquist

Lise Torheim

 

Faglærere:

 

Bente Breines

Heidi Flage

Morten Lie

Line Mathisen

Trond Gunnar Olsen

Iryna Bengs

 

Inger-Johanne Hagerup

Elisabeth Kolbeinsen

Mette-Lise Sørensen

 Natalie Lerdahl

Yvonne Olsen

Solfrid Johansen